Storno podmínky

1/ Host má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit min.14 dní před datem nástupu bez stornopoplatků, a to písemně, e-mailem. Na pozdější storna se vztahují následující podmínky : V případě zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem host zaplatí 100 % celkové ceny rezervace.

2/ V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace, vážné onemocnění, živelná pohroma), se poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je host povinen doložit písemným dokladem ubytovateli, nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Ubytovatel je povinen písemně potvrdit přijetí písemného storna.

3/ V případě předčasného ukončení pobytu ze strany hosta, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a jsou platné a účinné od 1.1.2018. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky, tj. dopis, e-mail. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany hosta pouze písemně, tj. dopis, e-mail. U slevových poukazů a akčních nabídek není možné zrušení rezervovaného termínu, storno vždy 100 %. Výjimkou jsou případy, spojené s neodvratitelnou událostí ( úmrtí v rodině, vážné onemocnění, hospitalizace, živelná pohroma). V takových případech je host povinen písemně skutečnost doložit.